Langdurige armoede het grootst bij 55-65 jarigen

Deze week is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend gemaakt dat de kans op langdurige armoede het grootst is bij mensen tussen de 55 en de 65 jaar. Daar schrok ik, eerlijk gezegd, nogal van. Waarop is dit gebaseerd? Het CBS heeft onderzoek gedaan over de inkomensgegevens van 2011 tot 2014. Zolang je werkt is er niets aan de hand, maar word je arbeidsongeschikt of raak je je baan kwijt dan ben je afhankelijk van een uitkering. En een nieuwe baan vinden is moeilijker dan wanneer je 30 of 40 jaar bent. Men spreekt van langdurige armoede wanneer je minstens  4 jaar aan een stuk een inkomen onder de lage inkomensgrens hebt. Dat netto bedrag lag in 2014 op 1020 euro voor een alleenstaande en voor een echtpaar zonder kinderen op 1400 euro.

Maar komt na regen zonneschijn? Want ben je 65-plusser dan neemt de kans op langdurige armoede juist weer af. Dat komt omdat je als 65-plusser een AOW-uitkering krijgt. Met een volledige AOW-uitkering zit je boven de armoedegrens. Vaak hebben ouderen ook nog een aanvullend pensioen of inkomsten uit vermogen.

Nog een paar wetenswaardigheden: er zijn nu 2.960.744 mensen van boven de 65 in Nederland van wie er bijna 947.000 alleen wonen. In 2060 neemt dit aantal behoorlijk toe. Het aantal 65-plussers zal dan naar verwachting 4.568.022 bedragen van wie 1.827.937 alleenstaand zijn.

Het aantal gouden huwelijken is de laatste jaren fors gestegen. In 2000 waren er nog 22.331 gouden huwelijken, in 2015 is dit aantal gestegen tot 43.565. Diamanten huwelijken stegen van 4242 in 2000 naar 9634 in 2015. Behaalden in 2000 nog 81 echtparen hun platina huwelijk in 2015 is dit aantal ruim verdubbeld naar 170. Het jaar 2013 spande echter de kroon. Toen waren er 247 paren die hun 70-jarig jubileum vierden.

Daar tegenover staat dat het aantal koperen en zilveren huwelijksjubilea juist is afgenomen. Dat komt doordat er een piek was in het sluiten van huwelijken in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw. Tegenwoordig is men juist weer minder trouwlustig.

Bron: CBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

admin
Author with 253 posts
More about admin

Related Articles

Leave a Comment

Babbels en Brabbels is een blog voor de niet zo piepjonge, maar wel actieve 50-plusser die nog volop in het leven staat.